VERDT Å VITE

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss i Voksenkollgrenda? Ta kontakt med styret i huseierforeningen på styret@voksenkollgrenda.com.

Vareleveranser og Kolonial.no

De fleste av oss handler på nett og får varene fraktet hjem. Dessverre er det mange speditører som kjører store biler ned i grenda. Dette medfører risiko for barna som leker her og de store bilene står ofte fast på vinteren. Derfor er all nedkjøring i grenda forbudt for andre enn oss som bor her.

Handler du varer fra Kolonial.no kan du legge inn beskjed til sjåføren som leverer varer til deg. Inne på Kolonial.no trykker du på navnet ditt og velger «Din konto».  Trykk «Kontakt- og leveringsinfo» og finn et felt som heter «Instruksjoner for levering». Her legger du inn beskjed til sjåfør, for eksempel:

IMPORTANT! Park by the main road! It is forbidden to drive down to the house. / VIKTIG! Det er ikke tillatt å kjøre ned til huset. Parker ved hovedveien!

Garasjene

Garasjeportene skal være stengt når man ikke tar bil eller utstyr inn og ut av garasjene. Det har tidligere vært innbrudd i garasjene, og det er relativt enkelt å ta seg fra garasje til garasje straks man er kommet inn. Ved å stenge garasjeporten holdes også snø og fukt ute og vi unngår mer forringelse enn nødvendig på garasjeanlegget. En stengt garasjeport holder også katter og andre dyr ute.

Vinterparkering

Vinter og parkering er en utfordring her i Voksenkollgrenda og alle må gjøre sitt for at dette skal fungere så bra som mulig. Det er vanskelig for måkeselskapet og komme rundt på parkeringen med sine maskiner og dette gjør at vi må gjøre noen tilpasninger slik at dette er mulig. Antall biler som tilhører grenda synes å være økende og gjør det enda trangere enn tidligere. Så her følger en liten påminnelse til alle beboerne.

Nedenfor vises en illustrasjon av parkeringsområdet med noen tilhørende kommentarer:


Videre oppfordres alle til å måke bort snø som børstes/måkes av egen bil, og å parkere så tett og riktig som mulig – det er lov å måke litt på egenhånd for å få dette til. Biler som har stått en stund må flyttes og det må måkes rundt der disse har stått, disse stjeler mye plass også for andre biler.

Hvis det ikke er plass på parkeringsplassen oppfordres det til å parkere i veien utenfor grenda.

Etter større snøfall vil vi be måkeselskapet om ekstra rydding og be alle om å flytte sine parkerte biler slik at det blir mulig å rydde ordentlig.

Til slutt ber vi alle om å vise hensyn og ta litt selvstendig ansvar når det kommer mye snø slik at flest mulig får parkert og inn og ut av parkeringsplassen.

Lading av elbil

Skal du lade elbil i garasjen må du få montert en egen lader i din garasje og koblet denne til fellesanlegget for lading av elbil. Det er strengt forbudt å lade elbil på vanlig stikkontakt (schuko) på grunn av brannfare. Les mer hos DSB.

Fellesanlegget for lading av elbil har en funksjon som forhindrer at vi belaster anlegget med mer enn hovedsikringens kapasitet. Du må derfor kjøpe en bestemt lader fra Salto som passer inn i fellesanlegget og benytte en bestemt installatør som kjenner vårt anlegg. Du vil da få en maksimal ladehastighet på 3,6 kW slik anlegget i dag er dimensjonert.

Fellesanlegget er programmert til å gi en gi en minimumseffekt på 2,0 kW dersom mange lader samtidig. Fra tid til annen oppleves en feil i ladeanlegget som gjør at effekten kan synke under 2,0 kW, men ladeanlegget løser normalt dette selv. Du trenger derfor ikke kontakte styret hvis effekten synker under 2,0 kW, kun dersom effekten synker under 2,0 kW over en lengre periode og du dermed ikke får ladet bilen tilstrekkelig.

Du betaler selv for laderen og for arbeidet med å få den montert. Ditt forbruk vil bli fakturert over fellesutgiftene. Ta kontakt med styret dersom du ønsker lader til elbil i din garasje.

Voksenkollgrenda på Facebook

Vi har en informasjonsside og en salgs- og byttegruppe på Facebook.

Fargekoder, belysning og skigarder

Sort beis til yttervegger 


Her følger den opprinnelige beisblandingen som husene ble beiset i. Den har vist seg litt vanskelig å få komponert: 


Vindusinnramming utvendig:


Vinduer innvendig:


Ytterdører:


Markiser:


Lamper:


Skigard:

Hva ser vi fra Voksenkollgrenda?

Voksenkollgrenda har en fantastisk utsikt! Men hva ser vi egentlig? På dette kartet kan du se inntegnede siktlinjer med beskrivelser av hva man ser i ulike retninger. På værbildene ser du også deler av utsikten.

Utsikten strekker seg fra Kolsås i sør-vest til Langlia mellom Krokskogen og Nordmarka i nord. Mellom Kolsås og Langlia ser vi blant annet: