VOKSENKOLLGRENDA

470 meter over havet, der byen slutter og Nordmarka tar over, ligger Voksenkollgrenda på toppen av Voksenkollen i Oslo. Her finner du 30 eneboliger, noen frittstående, andre kjedet i rekke. Benytt menyen for mer informasjon.