Fra styret‎ > ‎

Styremøte 18. mai 2011

lagt inn 2. feb. 2012, 10:15 av Per Buer
Christian site store prosjekt - for slag til endringer 

Ingen meldinger om endringer på forhånd.

På dugnaden, hvor de fleste i sameiet var representert, kom det opp et
par punkter til. 

Postkassearealet. Målene er
  • bedre tilgjengelighet
  • større og mer hardføre postkasser

Grenda har noe mer tomt tilgjengelig. 

Grønt på lekeplassen.
  • eksisterende beplantning bør få stå til neste år.

Utvikling av lekeplassen
  • Lekeplassen blir som den er - men sanden byttes ut.

Revisjon av gjerdeplan.

Det er enighet i grenda om å bytte ut eksisterende skigarder. Sendes
til landskapsarkitekt (LA).

Plassering av papirdunker, snøfreser, gressklipper, etc. 

Forslag sendes til LA. Primært vil vi bruke området rundt
trafoen. Alternativt kan en se på området på øvre parkeringsplass.

Ballbinge.

Støy er et problem. Pris er også en faktor.

En middelvei kan være å legge kunstdekke og male opp 

Flytte grillplassen.

Trappa til smøreboden og området rundt kan forbedres


Andre saker

Gjerdet mot sør begynner å synge på siste verset. Det er Hoff sitt gjerde. Trude sa ifra til Hoff i fjor. Det er Hoff sitt ansvar da Hoff
bygget voll og gjerde mot Grenda.  Dette kan sees i sammenheng med trærne.

Ref: Grannelova

Styret bør befare skigarden og kan komme med et forslag til brev til
Hoff.

Aksjonspunkter:

  • Christian, Espen og Trude møter arkitekt. Befaringsmøte i løpet av noen uker.
  • Vi trenger et ordentlig kart. Espen skaffer et detajert kart over Grenda.
  • Per snakker med OVA og hører om mulighetene for å koble seg på kloakken rundt lillevann.
  • Siri ser på ny sand på lekeplassen.
  • Per går og ser på gressklipper og kjøper ny bensin.
  • Espen distruerer vaktmesterliste.

Comments