Fra styret‎ > ‎

Styremøte 13. mars 2012

lagt inn 13. mar. 2012, 12:40 av Per Buer   [ oppdatert 13. mar. 2012, 12:46 ]
Tilstede: Espen, Trude og Per (ref).

1) Regnskap er blitt oversendt fra Vekstra og blir sendt til revisjon

En post på 32' kom ikke med og resultatet for 2011 er derfor 32' bedre enn hva det burde være. Espen skriver en note.

2) Budsjett 2012

Espen har utarbeidet forslag til budsjett til årsmøtet.

Highlights:
  • Fornyelsesprosjektet har en post på 65'.
  • Det er satt opp en post for å kjøpe inn klipp av gress. Detaljene vil bli diskutert på årsmøtet.
Regnskapet vil bli sendt over til årsmøtet.

3) Fornyelsesprosjektet

Vi bør be Bar Bakke komme med et forslag til utbedring av nedre parkeringsplass uten å heve grunnen.

I tillegg er det verd å be henne kommentere hvorvidt heving av grunnen er en oppgave som må gjøres før eller senere i og med at det virker
som om grunnen her siger.

Gjerder.

Espen tar kontakt med Bar Bakke og ber om nytt forslag til gjerdeplan som inkluderer indre og ytre gjerder. Eksisterende forslag har litt tynne planker og gir et litt "tett" utrykk.

Espen ber også om en sluttrapport som vil bli distribuert til beboerne og endelig tegning for fornyelsesprosjektet.

4) Innkallelse til Årsmøte.

Må sendes ut før 21. mars gitt at årsmøtet blir 12. april - uken rett etter påske. Espen sender over maler til Trude som forskjønner og koordinerer.


Vi er på Facebook. facebook.com/voksenkollgrenda
Comments