Fra styret‎ > ‎

Innkalling til årsmøte

lagt inn 23. mar. 2012, 03:40 av Per Buer   [ oppdatert 23. mar. 2012, 03:52 ]
INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I VOKSENKOLLGRENDA HUSEIERFORENING

Herved innkalles til ordinært årsmøte i Voksenkollgrenda Huseierforening

Torsdag 12. april 2012, kl. 19.00
Sted: Soria Moria hotell


OBS: Da minst 15 husstander må stemme på årsmøtet for at møtet skal være gyldig, er det viktig at flest mulig kommer. Dersom du ikke kan komme, er det viktig å levere fullmakt til en annen husstand. Fullmaktskjema er lagt ved dette dokumentet. Se bunnen.

Saksliste:

 1. Konstituering
  1. Opprop og godkjenning av innkalling og fullmakter
  2. Godkjenning av saksliste
  3. Valg av møteleder og protokollfører
  4. Valg av protokollvitner
 2. Styrets årsberetning for 2011
 3. Årsregnskap 2011 med revisors beretning
 4. Behandling av forslag :
  1. Nytt postkassesystem
  2. Ny avfallshåndtering
  3. Oppgradering og forskjønnelse av inngangsparti til bodene, bed ved nedkjørsel til nedre parkeringsplass og oppgradering av grunnen på parkeringsplassen
 5. Budsjett for 2012
 6. Valg av revisor
 7. Valg av styre
  1. Styreleder og to styremedlemmer
 8. Eventuelt

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Styret i Voksenkollgrenda Huseierforening

Espen Bjerke
Styreleder

NB! Resten av årsmøtepapirene vil bli distribuert kun ved e-post.
Ċ
Per Buer,
23. mar. 2012, 03:47
Comments