Gjerdemoduler

Opprinnelig var skigardene tenkt til å markere yttergrensene på Grenda. Internt i Grenda er en litt lettere gjerdetype tenkt brukt.
Her finner du gjerdemodulen som landskapsarkitekten Bak Bakke har laget for oss.
Ċ
Per Buer,
25. nov. 2012, 01:00
Comments