Velkommen‎ > ‎

Om bomiljøet vårt

 
 
Feltet har adresse Voksenkollveien 112-134 og ligger helt i Markagrensen med Nordmarka som nærmeste nabo. Området er solrikt pga. lokaliseringen på toppen av Voksenkollen (470 moh), og husene er plassert slik at de får maksimalt med sol og utsikt. Husene lengst vest på feltet har utsikt over Sørkedalen. Forvaltningsmessig hører feltet inn under Bydel 23 - Vinderen (som fra 1.1.2004 er bestemt slått sammen med Røa bydel, med nytt navn Bydel 7 - Vestre Aker).

Området består av tredve hus, der åtte av disse er frittliggende, resten kjedet to og to eller tre og tre. Arkitekt Kari Nissen Brodtkorb har utnyttet tomtens topografi på beste måte, og dette har gitt området et luftig og åpent preg. Husene har to hovedplan, der de fleste har utnyttelse av loft til hems eller soverom. Alle har garasjeplass i garasjehus på eiendommen, i det interne veier kun benyttes til nødvendig transport. Alle husene har en sportsbod tilknyttet, og i tillegg finnes det en låsbar bod i den enkeltes garasje. Gjesteparkering finnes nede ved garasjehuset.

Barnevennlig miljø
Bilkjøring inne på området er som nevnt ikke tillatt, og barna kan trygt leke rundt hushjørnene. Det finnes en liten lekeplass med sandkasse, husker og lekeapparater midt inne på feltet, og i tillegg er det opparbeidet en stor ballplass på den såkalte "Løkka" som Huseierforeningen har overtatt fra Selmer. Det er mange barnefamilier som bor i grenda, og det finnes de fleste aldersgrupper med barn representert, men med noe overvekt på aldersgruppen 5-8 år. Barna som vokser opp her finner både lekekamerater og et trygt og utfordrende oppvekstmiljø som innbyr til aktiviteter av ulike slag. Mulighetene til utfoldelse av vinteraktiviteter er selvsagt spesielt gode her, med Markas skiløyper rett utenfor stuevinduene og med muligheter for alpine aktiviteter på Øvreseter, Tryvann Skisenter og i Wyllerløypa i Sørkedalen. Det er flere idrettslag i bydelen med mange ulike aktivitetstilbud til barn i alle aldre, feks. klubbene Heming, Ready og Njård.

Kommunikasjon
Nærmeste offentlige transport er Voksenkollen stasjon på Holmenkollbanen, ca. 100 meter fra feltet. Banen går stort sett hvert kvarter, og bruker ca. 25 minutter til Majorstua stasjon.

Butikker
Nærmeste dagligvare er Rimi på Besserud, som også fungerer som postkontor. Ellers er det flere butikker på Vinderen, Slemdal, Hovseter og Røa.

Barnehager og skoler
Det er flere kommunale og private barnehager i bydelen. Barna fra Voksenkollgrenda sokner til Grindbakken skole mellom Skogen og Voksenlia stasjon. Ungdomsskole finnes på Midtstuen og videregående skoler på Persbråten, Ullern og Ris.

Comments