Velkommen‎ > ‎

Historie

Voksenkollgrenda - historien bak
 

Entreprenøren Selmer (nå Selmer Skanska) hadde i lengre tid stått som eier av dette området på Voksenkollen i påvente av å få starte en utbygging her. Problemer med tilknytning av vann- og klokakkanlegg hadde hindret dette, inntil de i 1995 kunne presentere de første innflytningsklare husene.

I 1998 ble en del av det felles parkeringsarealet utvidet for å fremskaffe flere gjesteparkeringsplasser, og i den forbindelse ble skrenten mot Holmenkollbanen og Tryvannsåsen fylt ut og kanten flyttet noen meter. Dette berørte også noen av de nærmeste husene, som fikk tilskjøtet noe mere uteareal til sine respektive eiendommer.

I 2001 overtok Huseierforeningen kostnadsfritt fra Selmer en del av området mellom det opprinnelige feltet og Holmenkollbanen. Selmer hadde stått som eier av dette området, men det hadde ingen kommersiell verdi for Selmer pga. beliggenheten og reguleringsbestemmelsene som var knyttet til. Huseierforeningen fikk opparbeidet deler av dette området til en ballplass, og det er planer om ytterligere opparbeiding av arealet. Området er nå flittig i bruk som lekeplass for barna på feltet, og går under betegnelsen "Løkka" internt i grenda.

Vinteren 2002/2003 har det pågått store anleggsarbeider på OVA-tomten som ligger mellom grenda og Voksenkollveien, ved den nedre innkjøringen til området vårt. Det er nytt høydebasseng for vanntilførselen som er laget. Arbeidet ble ferdig sommeren 2003 og det som er gjort over bakken er gjort på en skånsom måte slik at det fremstår som en integrert del av grendas bebyggelse. Planering og tilsåing er også gjort, og her var det tidligere bare stein og ugress.

Comments